Strona główna | Mapa strony | Zastrzeżenia prawne | Kontakt

Eurokody (Polskie normy)

Eurokody (UWAGA: wykaz niepełny. Będzie aktualizowany)

 • PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod 0 - Podstawy projektowania konstrukcji
 • PN-EN 1991-1-7:2006 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe
 • PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 2: Obciążenia ruchome mostów
 • PN-EN 1991-3:2006 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 3: Oddziaływania wywołane przez pracę dźwigów i maszyn
 • PN-EN 1991-4:2006 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 4: Silosy i zbiorniki
 • PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 5: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne
 • PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 6: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
 • PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje - Część 7: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wyjątkowe
 • PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
 • PN-EN 1992-1-2: 2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe
 • PN-EN 1992-2:2006 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 2: Mosty betonowe: Projektowanie i szczegółowe. Zasady
 • PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji betonowych - Część 3: Silosy i zbiorniki
 • PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
 • PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe
 • PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniajace dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno
 • PN-EN 1993-1-4: 2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-4: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające dla konstrukcji ze stali nierdzewnych
 • PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-5: Blachownice
 • PN-EN 1993-1-6:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych
 • PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-7: Wytrzymałość i stateczność blachownic powierzchniowych przy obciążeniach poprzecznych
 • PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów
 • PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-9: Zmęczenie
 • PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową
 • PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe
 • PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Dodatkowe reguły stosowania EN 1993 uwzględniające wyższe gatunki stali z S700 włącznie
 • PN-EN 1993-2:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 2: Mosty stalowe
 • PN-EN 1993-3-1:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 3 -1: Wieże, maszty i kominy -- Wieże i maszty
 • PN-EN 1993-4-1:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-1: Silosy
 • PN-EN 1993-4-2:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-2: Zbiorniki
 • PN-EN 1993-4-3:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 4-3: Rurociągi
 • PN-EN 1993-5:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 5: Palowanie i grodze
 • PN-EN 1993-6:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 6: Konstrukcje wsporcze suwnic
 • PN-EN 1994-1-2:2005 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych - Część 1-2: Reguły ogólne - Projektowanie na warunki pożarowe
 • PN-EN 1994-2:2006 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów
 • PN-EN 1995-1-1:2005 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Zasady ogólne i zasady dla budynków
 • PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
 • PN-EN 1996-1-2:2005 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru
 • PN-EN 1996-2:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych
 • PN-EN 1996-3:2006 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 3: Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych
 • PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Badania podłoża gruntowego
 • PN-EN 1998-1:2005 Eurokod 8 - Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym - Część 1: Reguły ogólne, oddziaływania sejsmiczne i reguły dla budynków
 • PN-EN 1998-2:2006 Eurokod 8 - Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym - Część 2: Mosty
 • PN-EN 1998-3:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym - Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków
 • PN-EN 1998-4:2006 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym - Część 4: Silosy, zbiorniki i rurociągi
 • PN-EN 1998-5:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym - Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia geotechniczne
 • PN-EN 1998-6:2005 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym - Część 6: Wieże, maszty i kominy
 • PN-EN 1999-1-1:2007 Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-1: Reguły ogólne
 • PN-EN 1999-1-2:2007 Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru
 • PN-EN 1999-1-3:2007 Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-3: Konstrukcje narażone na zmęczenie
 • PN-EN 1999-1-4:2007 Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-4:Obudowa z blach profilowanych na zimno
 • PN-EN 1999-1-5:2007 Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych - Część 1-5: Konstrukcje powłokowe

Polskie normy (dotychczasowe)

 • PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe
 • PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
 • PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami
 • PN-86/B-02005 Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i wciągnikami
 • PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem
 • PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem
 • PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem
 • PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe. Obciążenie temperaturą
 • PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych
 • PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
 • PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń
 • PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • PN-91/B-03200 Konstrukcje stalowe. Projektowanie
 • PN-B-03262:2002 Silosy żelbetowe na materiały sypkie. Obliczenia statyczne, projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja
 • PN-87/B-03263 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
 • PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krępe
 • PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone smukłe
 • PN-ISO 4066 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Wykazy prętów do zbrojenia betonu

Normy mostowe

 • PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia
 • PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
 • PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie
 • PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie
Modyfikowane: 2009.06.07 15:21:49 | Wyświetlone: 12024 razy

Q:9 T:0.0297